Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených"Informácie o nás

Dovoľte mi napísať môj laický názor, ktorý som získala na základe týchto posolstiev po roku aj pol ich čítania.  V prvom rade by som chcela napísať, že síce som bola predtým kresťankou aspoň oficiálne, ale kresťanským životom som nežila. Moje obrátenie vo viere a túžba za Bohom nastala skrze tieto posolstvá od Irskej vizionárky MBM. Bádanie začalo ešte keď som sa dostala ku konšpiračným teóriám, ktoré som doslova hltala. Nanešťastie, až po čase som si uvedomila, že takéto viedá niekto nerobí len tak z dobrej vôle, ale vždy je tam vložená nepodložená myšlienka navyše. Dáva síce zmysel pri množstve mnohých "hodnoverných" a hlavne nepodložených a neoverených údajov, ale zároveň človek nie je schopný už kriticky vyselektovať či je naozaj správna, alebo nie je. 

 Mnoho veriacich, ktorí týmto posolstvám podľahli tvrdia, že  posolstvá nič zlé nehlásajú – iba sa modliť ružence, ísť na spoveď , na omšu a sväté prijímanie. Mnohí si dokonca myslia, že sú "svätejší" a lepší kresťania, lebo sa pravidelne modlia ružence,ktoré sa predtým nemodlili alebo len sporadicky, pôstia sa a nasledujú posolstvá. Doslova nabádajú k správnemu kresťanskému životu, teda skôr v jeho praktizovaní. Chodiť na pútnické miesta, kde sa zjavila Panna Mária, modliť sa presne v daný čas, modliť sa rôzne modlitby, ktoré nám boli dané v posolstvách a je ich nespočetné kvantum,...je toho až tak veľa, že ma to začalo uháňať a jednoducho som nestíhala. Nestíhlala žiť bežný život, pretože som bola uháňaná posolstvami, ktoré od nás vyžadovali úplnú oddanosť a podriadenosť tomu, čo v nich bolo napísané. Pozor, podriadenosť mala byť iba posolstvám a všetkým cirkevným autoritám, ktoré im veria, od statných sme mali bočiť, lebo "boli zaslepení satanom". Presnejšie, všetci, čo boli proti nim, boli zaslepení satanom, hnaní ním a my sme sa im, samozrejme, mali strániť alebo sa od nich úplne odpútať Ak som sa nestihla pomodliť všetky tie modlitby, čo jednoducho nebolo vždy možné, mala som obrovské výčitky svedomia. Najhoršie na tom bolo však to, že mnohí si naozaj mysleli, že sú lepší ľudia a pôjdu za to do neba, že sa teraz modlia viac ružencov a robia všetko, čo posolstvá kážu. Tu už pomaly začína duch samospasenia. Myšlienkou, že cez rôzne kresťanské úkony, umrtvovanie sa a napodobňovaním života svätých sa tým svätým stanem. Boha už na to nepotrebujem, len budem postupovať správnym postupom podľa svätých. Na Božie milosrdenstvo sme sa spoliehali pre tých "neznalích a bezbožních", nie pre nás, my sme ho predsa ako tí vyvolení - nepotrebovali. 

 Na diskusných fórach bola bežná kritika rehoľníkov, kňazov atď., ktorí sa nesprávali podľa toho ako posolstvá prikazovali. Kritika bola voči všetkému, čo odbočovalo od "svätosti" podľa posolstiev. V podstate akoby ľudia zaoberajúci sa týmito posolstvami mali patent na rozum a hlavne na vieru vďaka posolstvám a to im dávalo právo ukazovať prstom na druhých akí sú len "nezbožní" Láska k blížnemu išla bokom a vnikal tu výsmech, opovrhovanie a pocit nadradenosti nad blížnym. Posolstvá nás aj nabádali k pocitu nadradenosti, kedže práve každý jeden z nás sa stal tým, ktorému bola zvestovaná "pravda" a ostatní sú  tí neznalí oproti nám a odmietajú ju. Zdá sa to neuveriteľné, ale človek do toho rýchlo "spadne". Dosť populárne boli aj medzi starými ľuďmi, kvôli ich charakteru senzácií. Prinášali vždy akoby niečo extra, niečo, čo sa deje za "oponou cirkvi", o čom my nevieme. A tak sa pomaly zo zvedavosti dozviedieť sa nečo navyše stáva postupom času až posadnutosť. 

 

 Z Boha urobili zastrašovateľa, teroristu, ktorý sa už nevie dočkať, kedy nás všetkých potrestá. Klamala som, zatajovala som, lebo som nejak vnútorne cítila, že keby som povedala celú pravdu, čo všetko sa má stať ako bolo písané v posolstvách, tak by si moji blízky mysleli, že som sa zbláznila. Stavajú sa proti hlavnej autorite Cirkvi – pápežovi Františkovi ( ktorého nazvali falošným prorokom, čo má spolupracovať s Antikristom ), vyzývajú na neposlušnosť, dokonca na odluku od Cirkvi keď prídu zmeny v Cirkvi ( ktoré zatiaľ neprišli ale podľa posolstiev sa už dávno mali udiať napr. začiatkom roka 2014, len sa vždy nejakým záhadným spôsobom neudejú).  Síce ľudia chodia na spovede až príliš často, lebo posolstvá tvrdia, že dlhšie ako týždeň človek nemôže byť v milosti posväcujúcej, ale ten najťažší hriech nevyznávajú – že veria týmto posolstvám, neuznávajú autoritu pápeža a modlia sa modlitby, ktoré nie sú cirkevne uznané. 

Robia z veriacich fanatikov.  Na to ako to asi funguje, som sa rozhodla prekopírovať jeden komentár z fóra ľudí veriacim týmto psolstvám : "Ještě připomínám Modlitební kampaň. Možná některé děsí její délka, zvláště nové členy. Přesto mohu ze zkušenosti potvrdit sílu těchto modliteb. Ráda se s Vámi podělím o svou zkušenost: zpočátku jsem také nestíhala se ji modlit celou (to ostatně nestíhám ani teď), ale začala jsem MK 13, tam je příslib speciálních milostí pro ty, kteří se dokáží celý měsíc modlit za duše. A tak jsem si vždy měsíc vyhradila na některé konkrétní lidi – samozřejmě napřed rodinu a přátele. Také kněze, pracovníky médií, lékaře (zvl. potratáře), apod. Náročný byl měsíc modliteb za duše sužované duchy nečistoty, to jsem i dost trpěla. Samozřejmě se denně modlím Pečeť (MK 33) a MK 24, také Litanie. Poslední dobou se snažím stíhat víc modliteb, opravdu mi dávají sílu a pokoj. Také připomínám novénu – modlitbu MK 130. Důrazně připomínám nákup Biblí. V IP bylo opakovaně řečeno, že Bible bude přepsána a nově vyložena. Ještě nedávno jsme to možná nechápali, ale nyní už se množí hlasy, že evangelium je nutné znovu vyložit, apod. Proto si Bible radši pořiďte už teď, kdo nemá. Kupte i pro příbuzné a přátele. Nemusíte jim je dávat hned, ale mějte je nachystané. Kdo nemá dost peněz, může koupit alespoň kapesní Nové zákony. Nebo se podívejte v Antikvariátě. Bible se prodávají různé a v různé kvalitě, teologicky to jako laička neumím posoudit. Pro děti jsou asi dobré obrázkové, ale do budoucna jim pořiďte i “dospělácké.” My jsme je koupili dětem k Vánocům a byly nadšené. Vzali jsme ty v obalu na zip, takže je můžou bez obav vozit s sebou i na různé akce."

Zlom u mňa nastal vtedy, keď prišlo posolstvo (1014)  : „NEJDŘÍVE JSME ŠLI DO JUDSKA, POTOM BYL MŮJ SYN PŘEVEZEN DO INDIE, PERSIE, EGYPTA, ŘECKA A ANGLIE“ Ale, v diele od Márie  Valtorty “Evanjelium ako mi bolo odhalene” ako aj od Kataríny Emmerichovej “Život Panny Márie”, kde obe autorky  opisujú život Panny Márie a Ježiša od narodenia ako aj jeho roky vyučovania na základe zjavení od Pána Ježiša. Diela boli skúmané cirkevnou autoritou a vyhlásené za pravé. Pravosť potvrdil aj Páter Pio. Okrem toho obe autorky mali stigmy. V týchto dielach sa uvádza, že po úteku z Betlehema žila Panna Maria s Jozefom a s Ježišom v Egypte 5 rokov a potom sa vrátili do svojho domu v Nazarete, kde Ježiš vyrastal a žil do 30-teho roku života. Toto učenie o tom, že Ježiš bol v Anglicku a celkovo v angličtine termín „Unknown years of Jesus” ktoré referujú na periódu  jeho života medzi 12- timi a 30-timi rokmi. Táto časť Jeho života  však nie je podrobne rozpísaná v Novom Zákone. Táto fráza sa zvyčajne vyskytuje v ezoterickej/okultistickej literatúre. Ale nepožíva sa v Cirkevnej literatúre, lebo v nej ne známe, že pracoval ako tesár v Galilei. V skratke, toto ich učenie tiež hlása, že Ježiš prežil ukrižovanie a pokračoval ďalej vo svojom živote. Toto učenie je tiež prepojené s Jehovizmom. Na túto tému, že bol Ježiš v Anglicku napísal báseň William Blake, jeden z ľudí s pochybnou minulosťou, ktorý patril do rôznych proticirkevných spolkov. Zdroj : https://en.wikipedia.org/wiki/Unknown_years_of_Jesus . Ďalej sa treba zamylieť koľko času,úsilia a prostriedkov by si v tých časoch vyžadovali také cesty?Každý Žid od 12-tich rokov bol povinný na Veľkú noc,Turíce a sviatok Stánkov putovať do jeruzalemského chrámu. Teda to nie je možné putovať takú diaľku, aby dodržal zákon. A náš Pán určite dodržiaval Zákon,ako je evidentné z evanjelií, kedže bol bez hriechu.A tam sa jasne píše,že Ježiš vyrástol v Nazarete ( Lk 4,16 ).Preto ho volali Nazaretský. Po udalostiach v chráme sa vrátil do Nazareta ( Lk 2,51-52 ).

Tieto posolstvá nabádajú, aby sme všade pri sebe túto „pečať  živého boha“ nosili, vraj nás bude chrániť, čím sme ju povýšili na nejaký talizman ako rôzne kamienky a kryštály a amulety, čo je hriech proti 1. Božiemu prikázaniu. Máme mať  v domoch oltáriky so sväteninami medzi ktorými má byť aj táto „pečať“ na peknom mieste, aby bola viditeľná. Tí, ktorí túto pečať neprijmu, nebudú spasení, "Znovu dávám život svými mimořádnými milostmi, máte-li blízko sebe Pečeť živého Boha. Všem, kteří mají Pečeť, je zaručeno místo v Novém ráji" (posolstvo z 27.augusta 2013). A teraz čerešnička na torte - s touto pečaťou budeme neviditeľní pre svojich nepriateľov. Táto pečať musí byť posvätená kňazmi. (čiže ešte aj kňazov strháva na neposlušnosť, lebo toto majú zakázané). Najvyšší exorcista v Ríme,  Gabriele Amorth to vystihol najlepšie, keď sa o posolstvách vyjadril :" Diabol môže povedať, aby sa ľudia veľa modlili, postili, ale nikdy si na seba neoblečie kabát poslušnosti." Alebo svätá sestra Faustína :"Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla." Páter Elias Vella, ktorý hovorí, že pravosť vizionárov poznajú podľa toho, či sú poslušní a plnia nariadenia spovedníkov, i keď sú niekedy nezmyselné.


Táto vizionárka už dostala pokyny na to, že sa majú robiť ich vlastné škapuliare "pečate živého boha " (diabol je božia opica i v tomto prípade ) a medailóny Panny Márie s tŕňovou korunou na hlave a nad ňou má byť slnko.  Posolstvá tiež nabádajú k tomu, aby sme si robili veľké zásoby potravín a vody, diek, kúpili tabletky na čistenie vody, sviečky,... čo ľudia v bytovkách nemôžu dostatočne uskutočniť ( keďže nemajú veľký priestor) a tak sa boja aby prežili. V každej miestnosti musíme mať niečo posvätené, najlepšie sväté obrázky, kríž, inak sa tam môže dostať diabol.  "Panna Mária" sa v týchto posolstvách podpisuje ako Matka Spásy, nie Matka spásy, keďže toto ešte cirkevne uznané nebolo, takže z tej najpokornejšej sa stala rebelantka voči Cirkvi. 

 

 Keď som si prečítala svedectvo jednej ženy, ktorá už bola zúfalá, uvedomila som si, že aj ja sama sa tak isto cítim, len som si to nechcela otvorene priznať :

 

Prepáčte, neviem, ako začať nový príspevok. Ale to nie je teraz podstatné. Chcela by som Vás všetkých veľmi poprosiť o modlitbu za mňa (aj moju rodinu). Verím v tieto posolstvá, no som na tom skutočne zle. Všetko vidím negatívne. V živote mám pocit, že všetko robím nesprávne. Chodím externe do školy, nedokážem sa učiť, lebo neviem, či ma tam Boh chcel, neviem, či som nebola zaslepená svojou túžbou. V maličkostiach sa trápim, všetko sa to potom prenáša na môjho maličkého syna. Úplne sa zmenil, je veľmi bojazlivý, uplakaný, naviazaný na mňa. A nemôžem sa z toho vymotať. Už doma si všimli, že sa niečo deje. Chudnem…Viem, že strach je nesprávny, no i tak som slabá. Mám strach, že keď som takto slabá, nedokážem sa oslobodiť od toho zlého a prijať Ježišovu ruku, nedokážem zásobiť domácnosť a čo potom? Nebudeme mať vodu, jedlo… A preto sa bojím, že nás to zlé polapí. Nech sa na mňa Boh nenahnevá, no myšlienka na trpiaceho syna ma privádza do zúfalstva. Nebudeme môcť nakupovať, ísť k lekárke. Viem, že spása duše je dôležitejšia, no ako mám nájsť silu, keď je to také hrozné? Doma ma nikto nechápe a odsudzujú ma za to. Ak by som to povedala manželovi, vezme mi internet. Nedokážem isť na ulicu a hovoriť o spasení duše. Aj vy o tom ľudom hovoríte? Tak veľmi túžim, aby som i ja so svojou rodinou bola spasená, že robím chyby. Posolstvá sú skvelá vec, no zistila som, že som získala strašný strach zo smrti a taktiež stratila vieru, že ma Boh zachráni, keďže som urobila tak nenormálne veľa chýb!

 Keď som sa proti týmto posolstvám verejne postavila, adimistrátor tejto stránky mi stihol poslať odkaz cez jednu pani, kde sa mi tiež vyhrážal mojou slabou vierou, tým že ma vedie diabol, že odhalil moju slabú stránku – čiže zase len formou zastrašovania. Tých vyhrážok o diablovi som sa už cez posolstvá za ten čas napočúvala dosť, každá tretia veta obsahuje slovo buď  falošný prorok, antikrist, zatratenie, utrpenie,.... Čiže už jedna ďalšia stránka, kde ma zase zastrašovali so mnou neurobila nič. Bola som zastrašovaná rok aj pol a rozhodla som sa, že už dlhšie nebudem. Netúžim žiť svoj život v strachu z budúcnosti. Symbol pečate, čo je v posolstvách, bol použitý už v roku 1910 v časopise Strážna veža, ktorý vydávajú Jehovisti. Uvedomila som si, že zjedodušene aj my ako Jehovisti čakáme na armagedon ( u nás je to varovanie ) a na antikrista. Ani jedno ani druhé sa pritom nedeje. Tiež ľudia veriaci posolstvám majú chodiť medzi ľudí a presviedčať ich o konci sveta a všetkom v posolstvách. 

V prípade, že považujete niektoré informácie alebo oznámenia za skutočne dôležité, môžete ich v texte zvýrazniť napríklad takto.

História kríža a koruny v slobodomurárstve

Povedal by som, že kríž a koruna sa vzťahujú skoro výlučne na historické stupne v slobodomurárstve dokladované v rôznorodom poradí rytierskych titulov Your- ku a Škótskych obradoch. V Gálii nájdeme, že kríž bol slnečný symbol kedy mal  rovnaký znak a anjelov : pre Féničanov to bol nástroj obety ich bohu Baalovi, a pre Egypťanov podstata ...bol symbolom večného života. (Ray V. Denslow, Masonic Portraits, Transactions of ths Missouri Lodge of Research, vol. #29, p.7---emphasis in the original)

Ostané skupiny, ktoré používajú kríž a korunu v kresťanskej vede. Táto skupina bola založená Mary Baker Eddy in Massachusetts (USA) a Mason Henry Steele Olcott, ktorý bol spoluzakladateľom teofickej spoločnosti s Helenou Petrovkou Blavatskou. Niektorí Eddy-nini bratia viedli seánsy  a na týchto seánsach sa stretla Helena Blavatská s Henrym Steele Olcott. Mary Baker Eddy sa vydala za  Mason-a, a tak vznikla jedna tajná spoločnosť, ktorá umožňovala ostatným členom Kresťanskej vedy do nej vstúpiť. Mary Baker Eddy dokonca publikovala časť svojich materiálov v slobodomurárskom mesačnom magazíne. 

zdroj : https://www.whale.to/v/cross_and_crown.html

História sa opakuje - alebo ďalšia armáda ďalšej viozionárky Márie 

Vatikán exkomunikoval členov Armády Márie, nasledovníkov vizionárky Marie Paule Giguere. Nič nové pod slnkom. Na začiatku šlo len o spoločenstvo, v ktorom sa ľudia modlili a všetko sa zdalo Božie a katolícke. Spoločenstvo bolo odsúhlasené biskupom a malo aj podporu istých kruhov vo Vatikáne. Čo Giguerová pozabudla povedať bolo, že dostáva navyše “Nebeské posolstvá”.

https://www.religioustolerance.org/army_mary.htm

Ľudia okolo vizionárky mnoho rokov vykazovali známky svätých a morálnych životov. Škody, ktoré sa u nich po mnohých rokoch objavili, boli však nezvratné. Niektorí opustili cirkev, prestali veriť v Boha, rozvádzali sa, prepadli drogám a dokonca boli zaznamenané pokusy o samovraždy. Zaujímavé je, že biskup najprv skupinu odsúhlasil, pretože po mnoho rokov sa zdala byť svätá. Po mnohých rokoch biskup skupinu Armády Márie odsúdil.
To však pre Giguerovú nič neznamenalo. Ona a jej kumpáni začali svätiť vlastných kňazov, len na základe tvrdenia, že dotyčná je priamym poslom od Boha. (žeby spojitosť s írskou vizionárkou, ktorá je tiež priamym poslom do Boha? ) Zašla dokonca tak ďaleko, že tvrdila, že ona je vtelením Panny Márie samej. Čo je absolútne bizarné, že katolíci a dokonca katolícki kňazi týmto lžiam verili. Vtelenie Panny Márie do človeka je tou najväčšou blasfémiou, akú môže démon vymyslieť. Najprv si ešte povedzme niečo o tejto Armáde. Vatikán exkomunikoval členov tohto katolíckeho hnutia, vychádzajúc z písomností Giguerovej, ktorá o sebe tvrdila, že je vtelením Panny Márie. Namiesto o Božej Trojici, hovorila o Božej štvorici, štvrtou bola Mária, ergo teda vlastne madam Giguerová, ako Máriino vtelenie.
Cirkev mala s nimi ohromnú trpezlivosť, niekoľko rokov sa snažila vyriešiť problém, avšak veci sa vyvinuli do štádia, keď čokoľvek povedala zakladateľka, bolo dôležitejšie ako to, čo povie pápež.(ďalšia spojitosť s posolstvami od írskej vizionárky, tiež sa máme riadiť posolstvami, nie pápežom)
Veci sa dali do pohybu, keď kňaz tejto organizácie vysvätil 6 nových kňazov, hoci toto môže urobiť len biskup. Akceptovali totiž Giguerovej myšlienku, že sú menovaní otcom Jánom z cirkvi Jánovej. Rímsku cirkev nazývali Petrovou a seba Jánovou. Cirkev Petrova bola cirkvou autority a Jánova cirkvou lásky. S tým, samozrejme Katolícka cirkev súhlasiť nemohla. „Ján“ – alias o. Mastropietro nosil byzantskú korunu a „konal ako pápež“. "Urobil som všetko čo bolo v mojich silách“, hovorí miestny arcibiskup. Mám ich rád. Potrebujeme kňazov. Ale potrebujeme kňazov, ktoré počúvnu to, čo hovorí biskup...nebo môže hovoriť hocičo.“