Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených"Medaila spásy má copyright symbol-bola vytvorená pre zarábanie peňazí

16.09.2015 20:33

Medaila spásy má copyright symbol - bola vytvorená pre zarábanie peňazí

 Čo je to copyright symbol?

Myšlienka autorských práv existovala už v starovekom Grécku. Avšak až do konca stredoveku nebola väčšia snaha o takýto zákon. Okolo roku 1455 vynašiel Gutenberg kníhtlač a všetko sa zmenilo. Ustanovenie autorského zákona sa pomaly stávalo nevyhnutnosťou a bolo len otázkou času, kedy k tomu dôjde. Hoci menšie zákony existovali už predtým, prvý autorský zákon nadobudol účinnosť v Anglicku 10. apríla 1710. Autorské právo je právo rozhodovať o vlastnom diele - duševnom vlastníctve. K použitiu symbolu © nie je potrebná žiadna registrácia. Symbolom môže byť čokoľvek, písmeno,...Tento symbol len upozorňuje na to, že dielo je chránené autorskými právami. Autorské práva má autor bez ohľadu na to, či svoje dielo označí alebo neoznačí týmo symbolom a či si svoje autorské práva registruje alebo nie! Registrácia slúži väčšinou len v prípade súdnych sporov ako doklad o autorstve. Autorské právo trvá po celý život autora a 70 rokov po jeho smrti. Po smrti autora prechádzajú práva na dedičov, v prípade spoluautorstva na spoluautorov.

Jednoducho povedané, ak by náhodou niekto iný tlačil tieto medaile, môže skončiť vo väzení. Mary Carrbery, kedže vlastní túto firmu na tlačenie, by mohla od niekoho iného, kto by sa rozhodol tieto medile tlačiť, vymáhať peniaze, ktoré zarobil pri ich tlačení a vrátiť vzniknutú škodu (peniaze, ktoré na tom zarobil, poškodenie jej mena a kopírovanie JEJ medaile,... ), prípadne môže prísť o celý majetok, kedže v dnešnej dobe je porušenie autorských práv prísne trestané.

Žiadna svätenina, ktorá je cirkvou schválená, neobsahuje autorské práva ( a ani nemôže !!! ) copyright symboly -> kvôli tomu, aby sa medzi ľuďmi mohli šíriť, aby na nich nikto špecificky nezarábal, mohli byť vyrábané v každej krajine v rôznych dielňach a nie ako sa rozhodla pani Carrbery iba v tej jej, nech má poriadne zisky.