Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených""zaručené" proroctvá, ktoré sa akosi nestali

18.02.2014 19:18

Ostatné falošné predpovede MBM ktoré sa vôbec neuskutočnili :

Trest teraz postihne svet“ ( posolstvo z 04.apríla.2011 )

Proroctvo uvedené v Garabandale sa teraz stáva skutočnosťou . Pripravte sa na  teraz na túto udalosť, lebo máte  len niekoľko mesiacov navyše si pripraviť svoje duše .“ ( posolstvo z 31. mája 2011 )

-          Pár mesiacov? No, ubehlo od vtedy 2 aj pol roka od tohto údajného proroctva. Potom, čo nasledovatelia proroctiev začali riešiť za koľko môže znamenať „pár mesiacov na pripravenie svojich duší “, Pani Mary Carberry prišla s proroctvom : „Keď poviem mesiace, to môže znamenať kedykoľvek počas roka.“( posolstvo z 1. júla 2011)

Tieto boli pred dva aj pol rokom vyhlásené a nestali sa...a potom sme o 3 týždne dostali údajnú „nebeskú“ správu : " Teraz ste , moje deti , v polovici toho  čo sa nazýva súženie ... Druhá časť , veľkého súženia začne , ako som už povedal skôr pred  koncom roka 2012 ."( posolstvo 20. júla 2011 )

Takže máme " veľké súženie" pred koncom roka 2012 ?

" Deti, je už tak krátky čas od veľkého dňa" (23.augusta 2013)

"Nakonec přijměte mou Pečeť jako jeden z největších darů, které jsem dal lidem od doby, kdy jsem jim dal život. Znovu dávám život svými mimořádnými milostmi, máte-li blízko sebe Pečeť živého Boha. Všem, kteří mají Pečeť, je zaručeno místo v Novém ráji." ( toto posolstvo má byť od "Boha Otca" dňa 27.augusta 2013 čiže, nie najväčší dar je samotný Ježiš Kristus a jeho obeta za nás na kríži, sv. omša, spoveď, sv. prijímanie, čo bolo zmieňované v celom Starom Zákone, ale pečať od neznámej vizionárky)

- 7.augusta 2013 "Antikrist je teraz pripravený predstaviť sa svetu  a má pripravený tento plán: Bude čakať, pokým nezačný zúriť všade vojny. Potom zakročí a vytvorí falošný mier v Izraleli a zjednotí ho s Palestínou do nečakaného spolku." (bez komentára)

- 15. augusta 2013 :"Nevěříte-li v Knihu Pravdy, potom nevěříte ani v Knihu Zjevení. Varuji vás. Ti, kdo odmítají Knihu Zjevení, zříkají se mého milosrdenství" (manipulácia, prekrúcanie pravdy a vyhrážky. Božie milosrdenstvo je pre každého aj totho najväčšieho hriešnika, prečo by nemohlo byť aj pre tých, ktorí neveria "Knihe Pravdy"?)

 

- Zrejme tu máme súbor úplne neúspešných proroctiev. Podľa posolstiev by sme teda mali byť už na konci súženia ( ktoré má trvať podľa posolstiev 3 roky - v júli na konci a mal by prísť Ježiš Kristus, ale posolstvá spomínajú aj Vianoce roku 2014 a ďalej  ďalej...akoby už aj samotná pani vizionárka zabudla čo hlása, alebo sa už do tej spleti klamstiev sama zamotala?)

„Čoskoro budú zavraždení traja svetoví vodcovia jeden po druhom“ dvaja z východu (Ázie) a jeden z Európy.“ (posolstvo z 17.februára 2011)

Samozrejme, „krátko“ nemusí znamenať skutočne znamenať krátko, odkedy traja svetoví lídri budú zavraždení jeden po druhom, lebo doteraz už prešli tri dlhé roky a stále nič! Napriek tomu tvrdí, že atentát na Muhamada Kaddáfiho bola súčasť jej proroctva. Zvláštne, lebo toto meno sa pred jeho smrťou v žiadnom jej „proroctve“ nevyskytlo. Až po jeho zavraždení, áno. Ale to sme už vedeli všetci, že je mrtvy.

V Biblii v Knihe Deutoronomium ( 18 kapitola ) sa píše : 21 Ak sa v duchu opýtaš: Akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán?« 22 - toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!“