Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených"Svätá Faustína-odpoveď na posolstvá sú aj v jej denníčku

11.02.2014 21:30

 Svätá Faustína 

Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Svätá Faustína

Svätá Faustína : Duša musí názoru duchovného vodcu ( spovedníka ) dávaťprednosť pred mienkou samého Boha, lebo len vtedy bude chránená pred KLAMOM A VYBOČENÍM Z CESTY.

Duša, ktorá by nepodrobila tieto vnuknutia prísnej kontrole Cirkvi, čiže duchovnému vodcovi, dáva tým najavo, že ju vedie nedobrý duch !

Duchovný vodca musi byť v týchto veciach veľmi opatrný a musí skúšať dušu v poslušnosti. Satan sa môže skrývať aj pod pláštom pokory, ale plášť poslušnosti si na seba nedokáže natiahnúť, a tak vyjde najavo celá jeho práca.

Duchovný vodca to hneď zbadá , že danú dušičku vedie sám Boh. Boh mu to dá poznať jasne a zreteľne a taká duša - väčšmi než iná, má byť pod ešte prísnejšou kontrolou duchovného vodcu !

Vnútorný boj duše, dáva veľmi veľa svetla. Duša v tom svetle poznáva aké je všetko úbohé a klamlivé. Treba vedieť, že duša nemôže sama rozhodovať o svojích vnuknutiach, musí ích rozlíšiť veľmi skúsený a svätý kňaz.

Kým sa neuistí, nech je voči ním nedôverčivá. Tým vnuknutiam a všetkým vyššim milostiam nech vôbec nedôveruje ! Aj keď duša hneď rozlišuje falošné vnuknutia od Božích, nech je vždy opatrná, lebo mnohé veci sú neisté a môže utrpieť veľmi veľké škody.

Bohu sa páči a teší sa keď duša nedôveruje jemu samému kvôli nemu samému. Pretože ho miluje, je opatrná, pýta sa a sama hľadá pomoc, aby si overila, či je to naozaj on, ktorý v nej pôsobí. Pomoc si nevyberá ona sama, (duša pyšná nikdy neprijme kritiku, a najmä od toho kto je jej nepríjemný

 Láska ( a viera ) nespočíva v citoch, ale v skutkoch. Je to úkon vôle.

Väčšiu odmenu dostaneš za skutky a závislosť od spovedníka, než za ..samotné skutky kajúcnosti, v ktorých sa budeš cvičiť.

Dcéra ..moja,vedz o toma a podľa toho konaj, že hoci to by bola aj najmenšia ..vec, ale má na sebe pešať poslušnosti voči môjmu zástupcovi, je v .mojích očiach milá a veľká.

..Spomeniem ešte jednu vec o mojom duchovnom vodcovi. Je to ..zváštne, že je tak málo kňazov, ktorí dokážu do duše vliať moc, ..odvahu a silu, aj keď je slabá, môže veľa urobiť pre Božiu slávu. .

.Poznala som v tejto veci jedno tajomstvo, to jest, že spovedník, čiže ..duchovný vodca nepodceňuje malé veci, o ktorých mu duša hovorí.

..A keď mu duša zbadá, že ju v tom kontroluje, nevynechá ani najmenšiu príležitosť cvičiť sa v čnosti. Takisto sa vyhýba najmenšim chybám toho, ako z malých kamienkov, vzniká krásna svätyňa duše a naopak.

Duša sa musí dlhši čas vrúcne modliť o duchovného vodcu a prosiť Boha, aby jej sám ráčil vybrať duchovného vodcu. Čo sa začalo z Bohom, bude Božie a čo sa začalo čisto po ľudsky bude ľudské.

Boh je tak milosrdný, že - aby duši pomohol - sám jej určuje duchovného vodcu a dá duši svetlo, že je to TEN, pred ktorým má odhaliť aj najskrytejšie hlbiny svojej duše tak - ako pred Pánom Ježišom.

A keď duša uváži a pozná, že to všetko viedol Boh, nech vrúcne prosí Boha, aby mu Boh udelil veľa svetla, aby poznal jej dušu a nech nevymieňa vodcu iba ak by sa stalo niečo vážne.

Tak, ako sa pred výberom duchovného vodcu modlila veľa a vrúcne o poznanie Božej vôle, tak aj keď ho chce zmeniť, nech sa modlí veľa a vrúcne, či to ja nozaj Božia vôľa aby ho zanechala a zvolila si iného.

Ak ohľadne toho Božia vôľa nie je zrejmá, tak nech ho nezmení, lebo duša sama ďaleko nezájde !Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla.