Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených"páter Ellias Vella o varovaní a posolstvách od MBM - JE TO LOŽ

11.02.2014 23:36

 anglické titulky - 10 minútové video : https://www.youtube.com/watch?v=CFWJ5YgRG-k

 

Páter Ellias Vella hovorí o posolstvách Márie Božieho Milosrdenstva. Páter Elias Vella Je oficiálnym exorcistom na na ercidiecéze na Malte.

Pre niekoho, kto by povedal, že je Mária Božieho Milosrdenstva, sa zjavuje tento Génius a hovorí jej, že pápež je nepravý....

Ako môžeme zistiť či je táto osoba skutočná alebo nie je? Vzhľadom na počet osôb, ktoré chodia každý deň na svätú omšu a veria týmto posolstvám? Čo myslíte?

Ďakujem za opýtanie, pretože takýmto spôsobom môžem odpovedať na niekoľko pochybností, ktoré boli na nich vznesené, nezvime ich „súkromné zjavenia“

Dnes je mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že sa im zjavuje Pán Ježiš, Pannna Mária,

A mnoho krát začneme dôverovať autenticite ( dôveryhodnosti) týchto zjavení

Vízie môžu byť klamné zo strany osoby ktorú ani nikto nepozná a pritom chce aby sa celá pozornosť preniesla na ňu.

Chce, aby všetci o nej hovorili. Takže podvod prichádza od osoby.

Príčina môže byť psychického pôvodu, kedy myseľ spôsobuje videnia a uši počutie,

ktoré v skutočnosti nie je reálne, ale vy ste presvedčení, že reálne je.

Prirodzene psychiatri toto volajú halucinácie alebo ilúzie.

Napriek tomu je tak veľa ľudí, ktorí sú presvedčení o videniach a počutiach bez nejakého podvodu od osoby.

V skutočnosti sú sami oklamaní, pretože to, čo vidia alebo počujú nie je skutočné, ale psychického pôvodu

Tretí prípad sa týka diabla, ktorý využíva niekoho fantáziu a predstavivosť a občas tiež použije videnia.

V skutočnosti je to podvod. Pretože týmto spôsobom im bude dávať posolstvá v mene Ježiša a Márie, ale posolstvá budú v skutočnosti proti tomu, čo skutočne chce Ježiš a Mária.

Tak bude zlý robiť svoju prácu

Potom tu máme dôveryhodné zjavenia, akými sú napríklad Lurdy alebo Fatima. Tieto sú dôveryhodné, pretože do veľmi dlhom preskúmaní ...

...ktoré sú aj zo strany cirkvi deklarované ako pravé a toto je tá skutočná Božia ruka za nimi.

Cirkev musí zjavenia určitý čas skúmať, kým príde k záveru

Cirkev je veľmi obozretná a opatrná a  nebude sa rýchlo ponáhľať aby vám odpovedala na niečo, čo je záväzné.

Naopak, falošné vyhlási rýchlejšie, než sa budú zdať (medzi ľuďmi) za autentické, pretože nechce dopustiť ani zmienku dôvery o klame.

Teraz ako zistiť v prípade súkromného zjavenia, že daná osoba je dôveryhodná alebo nie je?

Môžete si to všimnúť z viacerých faktorov. Prvým je poslušnosť.

Ak nachádza neposlušnosť voči cirkevnej autorite začnete pochybovať či je dôveryhodné alebo nie je.

Pravdepodobne nie sú dôveryhodné. Nedávno som mal prípad na Sicílii, kde sme mali nejaké súkromné ​​zjavenie a ja som sa podieľal na určení pravosti.

A skúšanie, ktorým tieto osoby prechádzajú je o poslušnosti.

Ak nie si poslušný cirkvi, to znamená, že tam nie je dôveryhodnosť. Tento prípad zo Sicílie bol označený ako nedôveryhodný.

Pretože tí, ktorí tvrdili, že prijímajú vízie, čoskoro ako im dali cirkevné autority určité pokyny a príkazy, nepočúvali ich.

To je jasný dôvod nedôveryhodnosti.

Raz som kontroloval či všetky posolstvá súhlasia duchovne a evanjelicky s Bibliu.

Tu máme ďalší dôvod, ktorý je veľmi veľmi jasný : Ježiš povedal (Márii Božieho Milosrdenstva-MBM), že pápež nie je pravý.

Ježiš by niečo takéto NIKDY nepovedal nejakej osobe.

Akonáhle vidíme, že vízie hovoria niečo proti biskupovi, kňazovi, pápežovi,...

Tu môžem okamžite v tomto prípade povedať, že  ide o PODVOD (MBM- Mária Božieho Milosrdenstva) a zjavenia nie sú pravé.

Ak mi poviete, že Ježiš ( v týchto zjaveniach) povedal tejto osobe aby sa veľa modlila za pápeža, lebo potrebuje modlitby, také zjavenie môže byť pravdivé.

Ak zjavenia hovoria, modlite sa za obrátenie kňazov a biskupa naplnením Ducha Svätého, potom to tiež môžu byť pravé zjavenia.

Ale ak posolstvá hlásajú proti pápežovi, biskupom a kňazom, potom môžem so 100%  istotou povedať, že nie sú pravé.

Tam je zapojený podvod, možno zo strany diabla, ktorý použije tieto veci, alebo vizionárka (Maria Božieho Milosrdenstva z Írska)  sama klamala.

Bola oklamaná buď v jednej veci alebo iných. Môžeme vidieť, že tu musíme byť opatrní. Niekto nemôže ísť proti pravidlám alebo príkazom.

Toto je jedna z vecí, ktorá nám jednoducho hovorí, že nie je pochýb o tom, aby sme im nedôverovali, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že nieto vízie Márie Božieho Milosrdenstva sú falošnými víziami.

Takže táto osoba tvrdí, že je Mária Milosrdenstva (Božieho), už len jej samotné meno, ktoré si dala je podvod, pretože nikto nemôže byť Božský , teda okrem Boha. Dokonca samotná Panna Mária nie je Božia.

Ak povieme Boží, iba Boh je Boží. Ako môže človek o sebe tvrdiť ja som Mária Božieho...? Dokonca ani Panna Mária nie je oprávnená také niečo povedať.

Božstvo patrí iba Bohu. Ako môžete vidieť, je tu mnoho znakov, ktoré ukazujú, že tieto posolstvá nie sú pravé.

Nesúdime týchto ľudí, ktorí veria týmto posolstvám lebo samozrejme, nerobia to s diabolským zámerom, robia to kvôli nevedomosti a s trochou prehnaného nadšenia.

Sú v nebezpečenstve a dovoľte sa nám modliť ( za nich) aby s Božou pomocou rozoznali súkromné zjavenia tak, že nie sú pravé. Bola to veľmi dôležitá otázka. Ďakujem všetkým za akékoľvek otázky.