Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených""Panna Mária" v posolstvách MBM tvrdí niečo iné ako skutočná Panna Mária pri vizionároch v iných krajinách

18.02.2014 15:49

Panna Mária v Brazílii: Nebojte sa a nezúfajte!

Panna Mária sa zjavuje v Brazílii (Itapiranga) už viacero rokov, čiže ešte skôr ako bol zvolený pápež František a ešte skôr ako začala mať vízie Mary Carberova.
Po zvolení pápeža Františka sa Panna Mária o ńom vyjadrila takto:
“Žehnám pápežovi (Františkovi) a celej svätej Cirkvi. Som vedľa pápeža a môjho Božského Syna, aby vám pomohol, chránil vás a vždy vás žehnal. Všetkým vám žehnám: v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen!”
 
viac na : https://bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/2013/04/02/panna-maria-v-brazilii-nas-vyzyva-k-jednote-s-papezom/
rozdiel je len v tom, že tieto zjavenia v Brazílii schválil biskup, a začali od roku 1944, predovedali tsunami, ktoré sa stalo v Japonsku. 
 
Ako keby sa to dialo niekde úplne mimo radar.  Hlboko v brazílskom pralese, v štáte s názvom Amazónia,  v meste Itapiranga  ako aj v hlavnom meste, prehovorila v roku 1994 a doteraz Panna Mária hovorí  k dvom vizionárom ako Kráľovná ruženca a pokoja.  Mesto zjavení má do 10 tisíc obyvateľov, leží takmer 2000 kilometrov sevrozápadne od Rio de Janeira a 200 km od hlavného mesta Manuas.
 
Prvé zjavenie sa udialo 2. mája v roku 1994 a Panna Mária prišla ako nádherné 17-ročné dievča.  Pri ďalších návštevách sa často zjavila spolu so svätým Jozefom, ktorý držal Dieťa.  Dvaja vizionári  Edson a jeho matka Maria do Carmo ich zažívajú zjavenia spolu i osobitne. Mnoho posolstiev je zameraných na mladých a viedlo k vzniku modlitebných skupín až v Taliansku.
Božia Matka tu podľa webstránky predpovedala veľké ázijské tsunami v roku 2004. Podľa prítomných svedkov Panna Mária ukázala Edsonovi rôzne scény, a jednou z vízií bolo zemetrasenie a tsunami, ktoré v Ázii  zabije tisíce ľudí. Takisto Edsona požiadala aby umiestnil kresbu na stenu svojho domu, aby ju ľudia videli, meditovali nad ňou a modlili sa , aby sa toto vo svete nestalo, ale mnohí nevzali vážne žiadosť o modlitbu za obrátenie sveta a kresby pokladali za nonsens a klamstvo.
Počas zjavenia v Brazílii Dieťa odovzdalo svoje požehnanie svetu a čoskoro na to Panna Mária, ako aj svätý Jozef  urobili to isté. Počas požehnania na nás a svet  dopadli svetlá v tvare hviezd  ako svätožiara."Nebojte sa a nezúfajte.  Boh je s vami odstraňujúc všetky prekážky a otvárajúc pred vami cestu, tak aby sa vaša práca šírila  a silno žiarila, ničiac tmu satana. Satan bude zničený pokorou a poslušnosťou tých, ktorí chcú žiť moje výzvy k srdcu a láske. Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen!”
 

Nihil Obstat QUOMINUS IMPRIMATUR

Ak odpoveď na otázky ohľadne zjavení Panny Márie kráľovnej ruženca a pokoja v Itapiranga , ako biskupa  Itacoatiara (Amazonia) Brazília ma požiadali, aby som vyjadril svoj pohľad na autenticitu týchto zjavení počas rokov 1994-1998. Mnoho veriacich a niektorí biskupi poukazovali na urgentnú potrebu objasnenia v tomto ohľade. Som si takisto vedomý, že vývoj oddanosti , ktorý trvá viac ako 15 rokov si to žiada. Čo sa týka nadprirodzeného charakteru a obsahu posolstiev, vidím , že táto oddanosť zaujala miesto v životoch a viere tisícov veriacich. Obdržal som takisto svedectvá o obrátení a zmierení ako aj o uzdraveniach a špeciálnej ochrane.  Pri plnej zodpovednosti Svätej stolice, je primárne úlohou miestneho biskupa rozhodnúť podľa svojho svedomia o autentickosti súkromných zjavení, ktoré sa vyskytnú v jeho diecéze.

Z tohto dôvodu, s ohľadom na výsledky predošlých skúmaní, otázok a a námietok , ktoré vznikli, požiadal som o radu niektorých teológov a psychológov.  Vyhlasujem, že podľa ich názoru neexistujú fundamentálne teologické a psychologické prekážky  voči uznaniu autenticity nadprirodzeného charakteru.  Zváženie týchto názorov, svedectiev , vývoja situácie a umocnené modlitbou a a teologickou reflexiou ma vedie k zisteniu nadprirodzeného charakteru v zjaveniach v Itapiranga…

Panna Mária o dvoch pápežoch :

“Časy sú ťažké pre Cirkev a pre svet, ale Boh vždy príde na pomoc všetkým svojim deťom, pretože jeho milosť a jeho božská pomoc nebude nikdy chýbať.
Toto je doba, že dvaja pápeži sú blízko pri sebe a vzájomne si pomáhajú:
jeden v tichu, v modlitbe, v uctievaní, ktoré ponúka svojim utrpením pre ostatných, ktorí musia viesť, hovoriť, konať a byť svedkami učenia môjho Syna Ježiša, pre všetkých . Dva životy, dva plamene svietia pre dobro Cirkvi a sveta. 
Môj syn Benedikt XVI dáva príklad vedomým odstúpením, obetuje sa a modlí za dobro Cirkvi asúčasného pápeža, čo mnohí nerobia.”Títo dvaja svedkovia sú dve olivy a dva svietniky stojaci pred Pánom zeme. (Zj 11: 4)

Nossa Senhora me disse também, nesta aparição:

Os tempos são difíceis para a Igreja e para o mundo, mas Deus sempre vem em auxílio de todos os seus filhos, pois a sua graça e o seu auxílio divinos jamais faltarão. Este é o tempo que dois Papas estão perto um do outro e se ajudam mutuamente: um no silêncio, na oração, na adoração, oferecendo os seus sofrimentos pelo outro que deve guiar, falar, agir e testemunhar os ensinamentos de meu Filho Jesus a todos. Duas vidas, duas chamas acesas pelo bem da Igreja e do mundo. Meu filho Bento XVI lhes dá o exemplo de saber renunciar, de sacrificar-se e de rezar pelo Bem da Igreja e pelo Papa atual, coisa que muitos não fazem.

Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. ( Ap 11, 4)

článok z : https://www.magnificat.sk/2013/01/panna-maria-v-brazilii-nebojte-sa-a-nezufajte/